『 BangMaple's Project 』

BangMapleProject cung cấp cho các bạn modpack, phần mềm chuyên dụng một cách minh bạch và hiệu suất tốt nhất!

Wednesday, January 30, 2019

- Minecraft Agrarian Skies 2 -

2 comments


Modpack gói nhiệm vụ của skyblock đã quay lại với phiên bản 1.7.10. Tăng tốc tiến trình của sách nhiệm vụ, gặp những người giao nhiệm vụ mới và xây dựng lại thế giới của bạn từ lúc sơ khai. Có rất nhiều tuỳ chọn về bản đồ phân vùng từ dễ đến khó. Độ khó về game phụ thuộc vào số tài nguyên mà bạn bắt đầu. 

Modpack này làm thay đổi trực diện cách mà Minecraft được chơi. Không ai có thể an toàn khỏi The Jaded One.
----------------------------------------------------------------------------------
Modpack này đã bao gồm BangMaple's Optimization v0.5 cho việc chơi modpack mượt mà và dễ dàng hơn đến thế!
------------------------------------------------------------
*Cấu hình đề nghị:
CPU: Intel Pentium 2,5GHz trở lên.
RAM: 2GB trở lên.
HDD: 500MB ổ cứng trống.
---------------------------------------------------
- Phiên bản modpack: 1.1.14
- Phiên bản Minecraft: 1.7.10
---------------------------------------------------------------------------------


  • [BangMaple] Minecraft Agrarian Skies 2 v1.1.14 - FIX


  • [BangMaple] Minecraft Agrarian Skies 2 v1.1.14