BangMapleProject cung cấp cho các bạn modpack, phần mềm chuyên dụng một cách minh bạch và hiệu suất tốt nhất!

Friday, August 14, 2015

- Minecraft Offline 1.7.2 - 1.8.8 đầy đủ -Không khuyến cáo sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để tải vì 90% sẽ gây ra lỗi tập tin.
Phiên bản: 1.7.2 - 1.8.8
Tích hợp các gói Shader Pack, Optifine và fix lỗi Java 8

Cách dùng: Giải nén thư mục .minecraft vào đường dẫn %appdata%