BangMapleProject cung cấp cho các bạn modpack, phần mềm chuyên dụng một cách minh bạch và hiệu suất tốt nhất!

Friday, October 24, 2014

- Minecraft EPiCCRAFT -

EPiCCRAFT là một modpack chơi theo lối chơi tiến trình và sinh tồn. 
Khát nước? Chất lượng không khí? Vùng đất? Độ ẩm? Nhiệt độ? Vâng đúng vậy, hãy cố gắng để sống sót. Modpack này được thiết kế dành riêng cho bạn với việc tận dụng tối đa tất cả các mod trong modpack này, khám phá từng địa hình và làm bạn có suy nghĩ về những lối chơi khác theo từng thời gian, đó là một khi bạn hoàn thành nhiệm vụ hiện tại và cảm thấy hạnh phúc khi đã thành công!

----------------------
- Phiên bản Minecraft: 1.6.4
- Phiên bản Modpack: 1.2.0
- Nhà phân phối: FTB - Feed the Beast.


--------------------------------
- Yêu cầu cấu hình trung bình:
 + CPU: Intel Pentium 3GHz
 + RAM: 4GB
 + Ổ cứng: 250MB

--------------------------------------------